ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Για περισσότερα από 100 χρόνια, οι επιστήμονες της Shell είναι αφοσιωμένοι στο να εξελίσσουν συνέχεια τα καύσιμα μας προσφέροντας πάντα την καλύτερη ποιότητα. Το άθροισμα των χιλιομέτρων δοκιμών που πραγματοποίησε η Shell τα τελευταία χρόνια, αντιστοιχεί σε χιλιάδες φόρες την περίμετρο της Γης! Στη Shell πιστεύουμε πως, για να διασφαλίσουμε αυτή την ποιότητα των καυσίμων μας, πρέπει να ελέγχουμε όλη την πορεία τους, από το διυλιστήριο μέχρι το πρατήριο και τελικά μέχρι το αυτοκίνητο του τελικού καταναλωτή που μας εμπιστεύεται.

Ολοκληρωμένο σύστημα ποιοτικού ελέγχου:

  • Αναλύσεις από τα σύγχρονα εργαστήρια και χημεία της εταιρείας
  • Ειδικά εξοπλισμένα κινητά συνεργεία ποιοτικών και ποσοτικών ελέγχων
  • Πρωτοποριακή τεχνολογία πιστοποίησης καυσίμων

Το ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας καυσίμων Shell έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001:2008 από τον ανεξάρτητο εξωτερικό φορέα Bureau Veritas Certification σε όλα τα στάδια πορείας του καυσίμου, από το διυλιστήριο μέχρι το πρατήριο.