ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Safety_Awards

Η Coral, εταιρεία που διαχειρίζεται τα σήματα Shell στην Ελλάδα, βραβεύτηκε με το βραβείο WINNER στην κατηγορία των εταιρειών πετρελαιοειδών για το ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος  που εφαρμόζει και είναι Πιστοποιημένο κατά ISO 9001 (Ποιότητας), OHSAS 18001 (Υγείας και Ασφάλειας) και ISO 14001 (Διαχείριση Περιβάλλοντος) .

Το Σύστημα Διαχείρισης δομείται από ένα σύνολο από «Υποχρεωτικά Πρότυπα» και «Οδηγίες» που καλύπτουν τις Υποχρεώσεις και Δραστηριότητες όλων των εμπλεκομένων Διευθυντών, Τμηματαρχών και Προσωπικού Λειτουργίας. Βασικό χαρακτηριστικό του Συστήματος Διαχείρισης είναι ότι ισχύει καθολικά για κάθε δραστηριότητα και για όλη την Εταιρεία με ξεκάθαρο διαχωρισμό και απονομή Υπευθυνοτήτων και Υποχρεώσεων.

Το όραμα της εταιρείας μας είναι μέσω αυτού του συστήματος να:

  • Να επιτευχθεί ο Στόχος Μηδέν- Goal Zero :Όχι ζημία σε ανθρώπους- Προστασία Περιβάλλοντος
  • Η Ασφάλεια είναι η ΠΡΩΤΗ μας προτεραιότητα
  • Να είμαστε μια από τις καλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα
  • Μέσα από την επίτευξη των παραπάνω να έχουμε προστιθέμενη αξία για την ίδια την επιχείρησης

Για το σκοπό αυτό κάθε εργαζόμενος της εταιρίας από τη Διοίκηση, τους προϊστάμενους μέχρι το προσωπικό της πρώτης γραμμής είναι δεσμευμένος για την τήρηση του συστήματος και σε αυτό το πλαίσιο έχει στους προσωπικούς του στόχους δράσεις που αφορούν την Ασφάλεια. Η προσωπική αξιολόγηση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την απόδοση τους στόχους αυτούς.  

Κατ' επέκταση όλο το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης της εταιρίας τοποθετείται στο ίδιο πλαίσιο, με αποτέλεσμα η απόδοση στα θέματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας να έχει άμεση αντανάκλαση στο «κοινωνικό αποτύπωμα» της εταιρίας και στη διαμόρφωση των εταιρικών Δεικτών/bonus, ως σημαντικός παράγοντας για την αξιολόγηση της. 

Με συνεχείς καμπάνιες, εκδηλώσεις για την Υγιεινή και Ασφάλεια, Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Ειδικευμένους σύμβουλους που αλληλεπιδρούν με τη Διοίκηση και το προσωπικό, Αναγνώριση θέσεων και δεξιοτήτων κρίσιμων για την Ασφάλεια, αξιολογήσεις από ομότιμους στην ιεραρχία, εσωτερικούς ελέγχους, μόνιμη συμμετοχή στις συναντήσεις της Διοίκησης,  αποδεικνύεται και αναγνωρίζεται ότι το σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος  είναι βασικό κομμάτι της κουλτούρας μας και ουσιαστικά συμβάλλει στη βελτίωση και εικόνα ολόκληρης της εταιρίας.

Η Ασφάλεια είναι η ΠΡΩΤΗ μας προτεραιότητα !